Met meerdere personen op één Mac

De hele familie op één Mac
De voordelen van het kunnen werken met meer mensen op één Mac zijn:
- Je hoeft maar één computer te kopen
- Elke gebruiker heeft zijn eigen Thuismap met bestanden
- Ieder heeft ook zijn eigen programma-instellingen
- Ieder heeft zijn eigen e-mail, muziek, films etcetera
- Het werk van iedere gebruiker staat apart, dus geen problemen met veranderde of zoekgeraakte documenten
- Uiteraard kunnen er ook bestanden gedeeld worden
- Ouders hebben controle over het computergedrag van hun kinderen

Kortom: Wanneer JIJ hebt ingelogd, passen al deze programma’s zich aan JOU aan! Logt je verloofde in, dan is alles op hem/haar aangepast!De structuur van macOS

Waarschijnlijk is het je helemaal niet opgevallen, maar de harde schijf van je Mac heeft een structuur. Je Mac is als het ware hiërarchisch opgebouwd. Daar merk je niet zo heel veel van, maar zodra je met meerdere gebruikers gaat werken is het wel belangrijk om te weten.

Twee gedeelten
Op je harde schijf bevinden zich eigenlijk twee gedeelten:
a. Een algemeen gedeelte met de centrale Systeemprogrammatuur, Programmatuur en Systeeminformatie. Dit is het Systeem gedeelte en het bevindt zich op het eerste niveau van je harde schijf.
b. Je eigen hoekje met je eigen spulletjes, de zogenaamde Thuismap: te herkennen aan het huisjes-icoon en je inlognaam. Dit gedeelte bevindt zich in de map Gebruikers.Waarom?
De reden voor deze indeling is de onderliggende structuur van macOS. Deze is gebaseerd op het UNIX systeem. Dit systeem is van oudsher (sinds 1969) al ingericht op meerdere gebruikers. Door gebruikers in aparte hoekjes te laten werken voorkom je gerommel in het besturingssysteem zelf. Dit komt de stabiliteit en veiligheid ten goede.

Hoe ziet dat er dan uit?

Als we voor het gemak alles even een kleurtje geven, ziet het er zo uit:NB: De map Gedeeld staat altijd in de map Gebruikers en is bedoeld om tussen gebruikers onderling bestanden uit te wisselen.
Hoe ziet dat er dan in werkelijkheid uit?
Ga in de Finder onder het menu 'Ga' naar 'Computer'.Nu kun je de structuur van macOS goed zien. Hier heb ik het systeemgedeelte aangegeven in blauw en het gebruikersgedeelte in rood:Macintosh HD is de naam van de harde schijf. Daarop zie je deze mappen:
Bibliotheek: hierin zit informatie waarvan macOS gebruikt maakt.
Gebruikers: is de Map waarin alle gebruikers-mappen terug te vinden zijn.
Programma’s: hierin bevinden zich alle programma’s en ook de map Hulpprogramma’s.
Systeem: dit is het hart van macOS. Niet in gaan rommelen dus.

WAARSCHUWING
Al deze mappen mag je nooit verwijderen of een andere naam geven!
De map Gebruikers
Hier zie je in de map Gebruikers drie mappen staan. Eéntje heet Gedeeld, die staat er altijd. Daarnaast de mappen van gebruikers van deze Mac:
macmiep en Guest.NB: Aan het huisje-icoon kun je zien wie er momenteel is ingelogd: macmiepmaccursus dus.

Over de map Gebruikers

In de Map ‘Gebruikers’ vind je dus alle gebruikers van de Mac terug. Ben je alleenheerser, dan is het er dus maar één map met jouw gebruikersnaam ‘ikke’, plus een map Gedeeld. Maar daar merk je eigenlijk niks van. Pas als je met meerdere gebruikers bent, wordt het interessant.

Afschermen

Het feit dat de Mac zo is ingericht dat er met meerdere gebruikers op gewerkt kan worden, brengt automatisch met zich mee, dat je het werk van alle gebruikers van elkaar moet kunnen afschermen. In dit geval heet een andere gebruiker van de machine ‘guest’ en zijn er een aantal mappen waar ik niet in mag kijken:

Gebruikers en hun privileges

Als gevolg van het hele systeem van meerdere gebruikers, zal er ook een bepaalde orde onder de gebruikers moeten zijn. Wie mag wat veranderen en waar? Er zijn dus twee soorten gebruikers.

Beheerder-gebruiker

Deze heeft het recht om systeeminstellingen te veranderen. Het hangslotje wat je in diverse vensters voor systeemvoorkeuren zult tegenkomen is om de beheerder de mogelijkheid te geven deze instellingen te beschermen tegen ongewenste wijzigingen. Ook bij het installeren zul je een beheerderswachtwoord in moeten tikken om het slotje te openen.

NB: Als je de enige gebruiker van de Mac bent, ben je automatisch Beheerder.

Gebruiker-gebruiker

Deze mag met de machine werken en verder alles wat de Beheerder hem toestaat. Deze kan per gebruiker tot in detail aangeven wat wel en niet mag en zelfs wanneer en hoe lang de gebruiker mag computeren.

Wat Gebruikers wel of niet mogen is aan de Beheerder.
Voorbeeld: je bent Mama in een gezin met twee kids en een digibeetman. Je wilt natuurlijk niet dat ze de netwerkinstellingen verknoeien. Ook wil je dat de kids niet langer dan één uur per dag computeren en ook niet later dan 20.00 uur. En je wilt er controle op houden met wie ze mailen en chatten en welke websites ze bezoeken.
Dit kun je dus allemaal regelen met Ouderlijk Toezicht.

Nieuwe gebruikers aanmaken

Ga naar Systeemvoorkeuren en kies Gebruikers en groepen.
Klik op ‘+’ om een nieuwe gebruiker aan te maken:Kies naam, inlognaam en wachtwoord.Kies bij Nieuwe account welk soort gebruikersaccount het moet worden:
Beheerder = de baas van de Mac
Standaard = gewone gebruiker
Beheerd met Ouderlijk Toezicht = ook een gewone gebruiker, maar met extra beperkingen, uitleg volgt op de volgende pagina
Alleen delen = speciaal anoniem account voor gasten

In dit geval maak ik een account aan voor mijn 10-jarige kater Tippie, dus dat wordt een 'Beheerd met ouderlijk toezicht' account.En daar staat Tippie's account al.NB: Hoe een foto toe te voegen aan het account lees je straks als tip.

Ouderlijk Toezicht
Je kunt hier aangeven wat deze gebruiker allemaal mag op de Mac. Bovendien kunnen alle activiteiten worden vastgelegd in een logbestand. Als beheerder kun je zo precies in de gaten houden wat de kids allemaal uitspoken....

Mogelijkheden van Ouderlijk Toezicht
Welke programma’s mogen worden gebruikt?Welke websites mogen worden bezocht?

Met wie mag worden gegamed, gemaild of gechat?Wanneer en hoe lang mag er gecomputerd worden?Mogen er vieze woorden in beeld komen?Logbestanden
Je kunt ook kijken wat de gebruiker allemaal heeft uitgespookt door de logbestanden te bekijken.
Van gebruiker wisselen
Het is mogelijk om tegelijkertijd met meerdere gebruikers ingelogd te zijn. Het overschakelen van de ene naar de andere gebruiker gaat erg snel. Wat je moet doen is in de rechterbovenhoek op je gebruikersnaam te klikken, en vervolgens omlaag te scrollen naar de gewenste gebruiker.Er wordt dan gevraagd naar het wachtwoord van deze gebruiker.Gewoon doorwerken

Vul het in en het beeldscherm draait naar het Bureaublad van de andere gebruiker. Deze gebruiker kan gewoon gaan werken met dezelfde programma’s. Wanneer je weer ‘terugschakelt’ is er niets veranderd. Programma’s en documenten staan nog net zo overeind als je ze hebt ‘achtergelaten’.
Het lijkt alsof er verschillende computers aan het werk zijn!

Snelle gebruikersoverschakeling inschakelen

Ga naar Systeemvoorkeuren => Gebruikers en groepen en klik op Inlogopties.
Vink Menu voor snelle gebruikersoverschakeling aan.

Uitloggen
Je kunt uitloggen via het Apple Menu => Log 'ikke' uit en via het inlogscherm naar een andere gebruiker overstappen.Het inlogscherm:Gebruikers verwijderen
Via Systeemvoorkeuren => Gebruikers en groepen is het mogelijk gebruikers te verwijderen. Dit kan alleen vanuit een beheerdersaccount en het te verwijderen account mag niet ingelogd zijn. Selecteer het te verwijderen account en klik op het ‘-’ minnetje. Kies vervolgens hoe definitief je de verwijdering wilt laten zijn.Verwijderen gaat niet altijd zo makkelijk

Het beheerdersaccount - indien het enige -laat zich niet verwijderen op die manier. Maak in zo’n geval eerst een nieuw beheerdersaccount aan, log daar onder in en verwijder dan het oude account.

De Gastgebruiker

Je kunt anderen tijdelijk van je Mac gebruik laten maken. Tijdelijk betekent ook dat nadien alle gegevens weer verwijderd worden. Schakel de Gastgebruiker in of uit bij Systeemvoorkeuren => Gebruikers en groepen.Nu kan ook ingelogd worden als Gastgebruiker, maar let wel op: zodra de Gastgebruiker uitlogt, gaan alle bestanden die hij/zij gemaakt heeft, verloren!TIP
Een eigen foto bij het inloggen
In Systeemvoorkeuren => Gebruikers en groepen sleur ende pleur de foto van je keuze op het huidige plaatje:

Desgewenst stel je nog even de juiste grootte in:En klaar al!NB: Onder 'Camera' wordt de webcam geactiveerd en kun je daarmee direct een foto nemen.Disclaimer: MacMiep is onafhankelijk. Dit houdt in dat ze zich niet laat betalen voor positieve of negatieve verhalen op deze website. Ze schrijft wat ze zelf vindt, op basis van 25+ jaar Mac-ervaring.